Onafhankelijke consultancy sinds 1992

                       Galerij 3, 1411 LH  Naarden

                         tel.: 035 6943060 / fax: 035 6951632

 

home

diensten

Drs Ruud H. Veenstra RA

publicaties

actualiteiten

archief

disclaimer

                          

 

"Accountantsverklaring behoeft nieuwe vorm", Het Financieele Dagblad, 21 juni 2004, door Ruud Veenstra

"Een denkfout in de code-Tabaksblat dreigt het gehavende vertrouwen in accountantscontrole verder te ondermijnen.

Het verschil tussen verwachte en daadwerkelijke aan de accountantsverklaring te ontlenen zekerheid (de zogeheten 'verwachtingskloof') is een oud probleem. De nieuwe wet Toezicht Accountantsorganisaties is er blijkens de Memorie van Toelichting op gericht om deze kloof te dichten. Het is de bedoeling de code-Tabaksblat een wettelijke basis te geven. Een denkfout lijkt het tegengestelde effect te bewerkstelligen.

De code-Tabaksblat beveelt aan om de accountant in de aandeelhoudersvergadering te bevragen over zijn controlewerkzaamheden en zijn verklaring. Daarbij gaan Tabaksblat en het instituut van registeraccountants Nivra in nadere voorstellen ervan uit dat de externe accountant 'uitsluitend' ingaat op vragen over zijn controlewerk en zijn verklaring bij de jaarrekening. Buiten de bevraging zouden blijven: de jaarrekening en het onderzoeksverslag dat de accountant jaarlijks uitbrengt aan commissarissen en bestuur. Waarom zou de accountant niet volledig de aandeelhoudersvergadering - nota bene zijn opdrachtgever - informeren over de onderzoeksuitkomsten?

Daarbij is de stelling ook begripsmatig onhoudbaar. Hoewel Tabaksblat en het Nivra verschillende termen hanteren, te weten 'controlewerkzaamheden' in relatie tot de aandeelhoudersvergadering en 'onderzoek' in relatie tot commissarissen en bestuur, gaat het om synoniemen. Het begrip 'controlewerkzaamheden' valt volledig samen met het begrip 'onderzoek' in artikel 2:393 BW. Wil bevraging in de aandeelhoudersvergadering zin hebben, moet ondubbelzinnig duidelijk zijn dat antwoorden van de accountant aan de aandeelhoudersvergadering 'fair en true' in overeenstemming zijn met 'het verslag omtrent het onderzoek' aan commissarissen en bestuur.

Het kan niet zo zijn dat de controle waarover de aandeelhoudersvergadering wordt ge´nformeerd afwijkt van het onderzoek waarover de accountant verslag doet aan bestuur en commissarissen. Of dat de antwoorden aan de aandeelhoudersvergadering niet volledig overeenstemmen met bedoeld verslag. Er ligt dus nog wat huiswerk vˇˇrdat de code begin 2005 in werking treedt.

Je kunt ervoor kiezen het verslag van de accountant tijdens de aandeelhoudersvergadering openbaar te maken. Of de accountant een samenvatting van zijn verslag te laten maken voor de aandeelhoudersvergadering. Een betere optie is, zoals ik eerder voorstelde, een nieuwe vorm voor een accountantsverklaring, met specifiek aandacht voor de financiŰle positie en de accountantscontrole van de onderneming. Voordeel is, dat de betekenis van de verklaring zelf wordt gerenoveerd. Er is ook minder noodzaak voor vragen over de accountantsverklaring en het uitgevoerde onderzoek. Tegelijkertijd is gewaarborgd dat alle geledingen van het maatschappelijk verkeer gelijkelijk en gelijktijdig door de accountant zijn ge´nformeerd conform artikel 28 en 29 Fondsenreglement."