Onafhankelijke consultancy sinds 1992

                       Galerij 3, 1411 LH  Naarden

                         tel.: 035 6943060 / fax: 035 6951632

 

home

diensten

Drs Ruud H. Veenstra RA

publicaties

actualiteiten

archief

disclaimer

                          

Overzicht columns Drs Ruud Veenstra RA in het Economisch Dagblad, 1985-1987

Gerubriceerd naar onderwerp:

1.       Accountancy in dynamisch perspectief

2.       Leiding en strategie van de onderneming

3.       Automatisering en controle

4.       Jaarrekening

5.       Overheid

6.       Accountantsverklaring

7.       Steekproeven in de administratie en de controle

 

ad 1.       Accountancy in dynamisch perspectief

The accounting wars (20-8-1985)

De organisatie van de accountantscontrole (12-11-1985)

Specialisatie versterkt concurrentie accountants (10-12-1985)

Comprehensive auditing: een doorbraak in accountancy? (24-12-1985)

Harmonisatie van het accountantsberoep (21-1-1985)                 

De accountant en prognoses (4-3-1985)

Bevestiging bij jaarrekening (24-1-1986)

Misbruik voorwetenschap (2-9-1986)

Opleiding registeraccountant (6-1-1987)

Milieu-auditor: een nieuw beroep (20-1-1987)

De kwaliteit van het accountantsberoep (17-2-1987)

Accountantscontrole: noodzakelijk kwaad? (14-4-1987)

De accountantscontrole en opsporen van fraude (26-5-1987)

Dienstverlening voor starters (29-9-1987)

 

ad 2.       Leiding en strategie van de onderneming

Automatisering: een zaak voor het management (25-6-1985)

Directiespiegel of bedrijfsdiagnose (8-7-1986)

Ondernemingsstrategie (22-7-1986)

Strategieën voor fusie en overname (16-9-1986)

Gedragsregels commissaris (14-10-1986)

Documentatie geautomatiseerde systemen verwaarloosd (28-10-1986)

Controlelijst jaarverslag (3-3-1987)

‘Commissarissen: wat willen zij weten’ (31-3-1987)

Wegen naar winst (12-5-1987)

Aansprakelijkheid van bestuurders (23-6-1987)

TAO of Leadership (4-8-1987)

 

ad 3.       Automatisering en controle

Jaarrekeningcontrole en automatisering (15-10-1985)

Nonchalante beveiliging van computers (30-10-1985)

Moderne technologie in de accountantscontrole (29-4-1986)

Controle van administratie meer en meer via computer (14-5-1986)

Adequate interne controle en informatiesystemen (27-5-1986)

Expertsystemen in de accountantscontrole (3-2-1987)

Automatisering en de accountant (10-6-1987)

Kunstmatige intelligentie (21-7-1987)

Interne controle-aspecten van kantoorautomatisering (18-8-1987)

Wat zijn expertsystemen? (15-9-1987)

   

ad 4.       Jaarrekening

Discussie over winstbegrip moet weer worden hervat (1-10-1985)

Verwerking betaalde goodwill in jaarrekening (7-1-1986)

Goodwill: afschrijven of toch liever afboeken? (4-2-1986)

Voorspellen in jaarverslag (18-2-1986)

De onduidelijkheid van het winstbegrip (18-3-1986)

Actuele waarde (2-4-1986)

Voorzieningen voor geschillen-risico’s (15-4-1986)

Verwerking van goodwill in jaarrekening in USA (30-9-1986)

Toegevoegde waarde (11-11-1986)

Meerjarenoverzicht en kerngegevens (25-11-1986)

Goodwill: op weg naar een getrouw beeld (9-12-1986)

Verwerking WIR-premie in de jaarrekening (23-12-1986)

Belang richtlijnen voor jaarverslaggeving (17-3-1987)

Nieuwe jaarrekening (1-9-1987)

 

ad 5.       Overheid

De Algemene Rekenkamer (5-8-1986)

Accountantscontrole bij de Rijksdienst (19-8-1986)

Accountantscontrole op rijksuitgaven onbevredigend (7-7-1987)

 

ad 6.       Accountantsverklaring

Vertrouwen in de accountantsverklaring (17-9-1985)

De accountantsverklaring in onzekere situaties  (23-7-1985)         

De accountantsverklaring in onzekere situaties (2) (7-8-1985)

De betekenis van de accountantsverklaring (28-4-1987)

 

ad 7.       Steekproeven in de administratie en de controle

Toepassen steekproeven in de administratie (1-5-1985)

Beslechten van geschillen door steekproeven (15-5-1985)

Optimaliseren steekproeven in de administratie (3-9-1985)

Wiskundige steekproeven gebruikersvriendelijker (26-11-1985)

Kostenbesparing mogelijk door toepassing steekproef (10-6-1986)